دانلود زیرنویس فارسی سریال قصه های شهر (Tales of the City). مری آن میانسال به سانفرانسیسکو باز می گردد و با دوستان عجیب و غریبی که پشت سر گذاشته بود، می پیوندد. «قصه‌های شهر» اساساً بر افرادی تمرکز دارد که در یک مجتمع آپارتمانی که متعلق به آنا مادریگال است در لین 28 باربری زندگی می‌کنند…

A middle-aged Mary Ann returns to San Francisco and reunites with the eccentric friends she left behind. “Tales of the City” focuses primarily on the people who live in a boardinghouse turned apartment complex owned by Anna Madrigal at 28 Barbary Lane, all of whom quickly become part of what Maupin coined a “logical family”. It’s no longer a secret that Mrs. Madrigal is transgender. Instead, she is haunted by something from her past that has long been too painful to share.