دانلود زیرنویس فارسی سریال شکارچیان جایزه بگیر نوجوان (Teenage Bounty Hunters). استرلینگ و بلر، خواهران دوقلوی شانزده ساله، پس از پیوستن به نیروها با یک شکارچی جایزه کهنه کار، در حالی که هنوز در خطرات بالای زندگی نوجوانی هستند، وارد دنیای وثیقه می شوند.

After joining forces with a veteran bounty hunter, sixteen-year-old fraternal twin sisters Sterling and Blair dive into the world of bail skipping baddies while still navigating the high stakes of teenage life.