دانلود زیرنویس فارسی سریال روان‌پزشک (The Alienist). فیلم Alienist زمانی آغاز می‌شود که یک سری قتل‌های وحشتناک و ترسناک از روسپی‌های پسر شهر نیویورک را در بر می‌گیرد. کمیسر پلیس تازه منصوب شده تئودور روزولت (گراگیتی) از روانشناس جنایی (معروف به بیگانه) دکتر لازلو کرایزلر (برول) و تصویرگر روزنامه جان مور (ایوانز) می خواهد تا تحقیقات را مخفیانه انجام دهند…

The Alienist opens when a series of haunting, gruesome murders of boy prostitutes grips New York City. Newly appointed police commissioner Theodore Roosevelt (Geraghty) calls upon criminal psychologist (aka alienist) Dr. Laszlo Kreizler (Brühl) and newspaper illustrator John Moore (Evans) to conduct the investigation in secret. They are joined by Sara Howard (Fanning), a headstrong secretary determined to become the city’s first female police detective. Using the emerging disciplines of psychology and early forensic investigation techniques, this band of social outsiders set out to find and apprehend one of New York City’s first serial killers.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید