دانلود زیرنویس فارسی سریال صعود انسان (The Ascent of Man). یاکوب برانوفسکی، دوست بسیاری از فیزیکدانان هسته‌ای مشهور قرن بیستم، تاریخ انسان از میمون تا سازنده رایانه را توصیف می‌کند. او به تاریخ هنر، امپراتوری ها و علم می پردازد.

Jacob Bronowski, a friend of many famous 20th century nuclear physicists describes the history of Man from Ape to computer-maker. He touches upon the history of art, empires and science.