دانلود زیرنویس فارسی سریال انتقام‌جویان: قوی‌ترین قهرمانان زمین (The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes). در شهر نیویورک، گروهی از ابرشرورها از زندان‌های مختلف شیلد توسط یک مغز متفکر مرموز رخ می‌دهد. در برابر این تهدید که هیچ قهرمانی نمی توانست در برابر آن مقاومت کند، مرد آهنی، مرد غول پیکر، واسپ، ثور و هالک با هم همکاری می کنند تا این تهدید را شکست دهند…

In New York City, there is a mass breakout of supervillains from various S.H.I.E.L.D prisons by a mysterious mastermind. Against this threat that no single hero could have withstood, Iron Man, Giant Man, the Wasp, Thor and the Hulk work together to defeat the menace. Inspired by this victory, Iron Man convinces the others to form a permanent team, The Avengers, for the cause of justice. Together, these superheroes face new challenges, members, friends and foes as they assemble for them as one.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید