دانلود زیرنویس فارسی سریال بچه (The Baby). وقتی ناتاشا 38 ساله به طور غیرمنتظره ای با یک نوزاد به زمین می رسد، زندگی او برای انجام آنچه می خواهد، زمانی که می خواهد، به طرز چشمگیری منفجر می شود. کودک کنترل کننده، دستکاری و با قدرت های خشن، زندگی ناتاشا را به یک نمایش ترسناک تبدیل می کند. از کجا آمده است؟ چه می خواهد؟ و ناتاشا برای بازگرداندن زندگی خود باید چه مسیری را طی کند؟ اون بچه نمیخواد بچه او را می خواهد.

When 38-year-old Natasha is unexpectedly landed with a baby, her life of doing what she wants, when she wants, dramatically implodes. Controlling, manipulative and with violent powers, the baby twists Natasha’s life into a horror show. Where does it come from? What does it want? And what lengths will Natasha have to go to in order to get her life back? She doesn’t want a baby. The baby wants her.