دانلود زیرنویس فارسی سریال بچه های بد (The Bad Kids). بچه های ویز و دو دوستش که اتفاقاً از خانه بچه ها فراری بودند، به طور تصادفی شاهد یک قتل بودند. سپس، هر سه تصمیم گرفتند قاتل را که معلم بچه ویز هم است، باج گیری کنند. چند مرگ دیگر به دنبال دارد. در نتیجه زندگی آنها و اطرافیانشان زیر و رو شد.

A whizz kids and his two friends, who happened to be runaways from children home, witnessed a murder by accident. Then, the three decided to blackmail the murderer, who is also a teacher of the whizz kid. A few more death follows. Their life and the life of people around them turned upside down consequently.