دانلود زیرنویس فارسی سریال لیست سیاه: رستگاری (The Blacklist: Redemption). تام کین، مامور مخفی، به سوزان “اسکاتی” هارگریو، رئیس باهوش و حیله گر Grey Matters، یک سازمان مزدور مخفی که مشکلاتی را که دولت ها جرأت لمس آنها را ندارند، حل می کند، به نیروها می پیوندد. زمانی که تام در حال تعقیب مهاجم همسرش بود، مخفیانه متوجه شد که اسکاتی در واقع مادر بیولوژیکی اوست و همین امر او را به او نزدیکتر کرد…

Undercover operative Tom Keen joins forces with Susan “Scottie” Hargrave, the brilliant and cunning chief of Grey Matters, a covert mercenary organization that solves problems governments don’t dare touch. While on the hunt for his wife’s attacker, Tom secretly discovered that Scottie is actually his biological mother, which drew him closer to her. Now, as they team up to employ their unique skills and resources in a dangerous world of deadly criminals, Tom begins his own mission to find out more about his shadowy past.