دانلود زیرنویس فارسی سریال بورجیاس (The Borgias). به قدرت رسیدن، و شروع یک سلسله، از خانواده Borgia. رودریگو بورجیا در کلیسای کاتولیک صعود می کند و پاپ الکساندر ششم می شود. این موقعیت با خود دشمنان داخلی و دولتی زیادی را به همراه دارد،  و او باید از تمام توانایی های دیپلماسی، بی رحمی، جذابیت و قدرت کلیسا برای ماندن در قدرت و زنده ماندن استفاده کند. خوشبختانه فرزندان او به همان اندازه جاه طلب هستند..

The rise to power, and start of a dynasty, of the Borgia family. Rodrigo Borgia ascends within the Catholic Church, becoming Pope Alexander VI. The position brings with it many enemies, internal and state-based, and he has to use all of his abilities of diplomacy, ruthlessness, charm, and the power of the church to stay in power, and alive. Luckily, his children are equally ambitious.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید