دانلود زیرنویس فارسی سریال مغز با دکتر دیوید ایگلمن (The Brain with Dr. David Eagleman). شش قسمت یک ساعته که داستان عملکرد درونی مغز را بیان می‌کند و بینندگان را به سفری دیدنی و بصری می‌برد تا بفهمد چرا به کارهایی که انجام می‌دهند احساس می‌کنند و فکر می‌کنند. این نمایش در سال 2015 به عنوان بخشی از مجموعه برنامه های علم و طبیعت PBS “Think Wednesday” پخش خواهد شد.

Six one-hour episodes that tell the story of the inner workings of the brain and take viewers on a visually spectacular journey into why they feel and think the things they do. The show will premiere in 2015 as part of the PBS “Think Wednesday” lineup of science and nature programming.