دانلود زیرنویس فارسی سریال شجاع (The Brave). دنیای پیچیده شجاع ترین قهرمانان نظامی ما که در حین اجرای چالش برانگیزترین و خطرناک ترین ماموریت ها در پشت خطوط دشمن فداکاری می کنند.

The complex world of our bravest military heroes who make personal sacrifices while executing the most challenging and dangerous missions behind enemy lines.