دانلود زیرنویس فارسی سریال عروس هابک (The Bride of Habaek). خدای آب هابیک از زمین دیدن می کند تا ماموریت خود را با کمک خدمتکارش در جهان بشر، روانپزشک یون سو آه، انجام دهد، که اجدادش قول داده اند که برای نسل ها به خدای آب خدمت کنند. متأسفانه او به خدایان اعتقادی ندارد و او را با یک بیمار هذیانی اشتباه می گیرد…

The Water God Habaek visits earth to fulfill his mission with the help of his servant in the human world, named psychiatrist Yoon So Ah, whose ancestor have promised to serve The Water God for generations. Unfortunately she doesn’t believe in the gods and mistakes him for a delusional patient. Things get even more strange, when The Wind god Bi Ryum, The Water Goddess Mu Ra, and Demi-God Hu Ye shows up to complicate things. What will happen now.