دانلود زیرنویس فارسی سریال دفتر (The Bureau). پس از شش سال کار مخفیانه در سوریه، افسر اطلاعاتی فرانسوی مالوترو به خانه بازمی گردد، جایی که تلاش می کند هویت مخفی خود را فراموش کند، یک جوان استخدام شده را آموزش دهد، و درباره ناپدید شدن همکارش در الجزایر تحقیق کند.

After six years of undercover work in Syria, French intelligence officer Malotru returns home, where he struggles to forget his undercover identity, train a young recruit, and investigate when a colleague disappears in Algeria.