دانلود زیرنویس فارسی سریال کلبه (The Chalet). گردهمایی مجدد دوستان دوران کودکی در کلبه ای دورافتاده در کوه های آلپ فرانسه به زودی به یک مبارزه ناامیدکننده برای بقا تبدیل می شود زیرا آنها از بقیه جهان جدا می شوند و یک راز تاریک تکان دهنده از سطوح گذشته است.

A reunion of childhood friends at a remote chalet in the French Alps soon turns into a desperate struggle for survival as they get cut off from rest of the world and a shocking dark secret from the past surfaces.