دانلود زیرنویس فارسی سریال کارآگاه چلسی (The Chelsea Detective). آرنولد، که سبک زندگی او در یک قایق خانه کتک خورده در خیابان Cheyne’s چلسی در تضاد شدید با نخبگان مرفهی است که او در کنار شریک DC Priya Shamsie به حل جنایات آنها کمک می کند.

Arnold, whose lifestyle on a battered houseboat in Chelsea’s Cheyne Walk contrasts sharply with the affluent elite whose crimes he helps solve alongside partner D.C. Priya Shamsie.