دانلود زیرنویس فارسی سریال قاتل اعتراف (The Confession Killer). هنری لی لوکاس به عنوان پرکارترین قاتل زنجیره ای آمریکا شناخته می شد و به صدها قتل اعتراف کرد، اما از آنجایی که نتایج DNA با اعترافات او در تضاد است، آیا آنها بزرگترین حقه عدالت کیفری در تاریخ ایالات متحده را افشا می کنند؟

Henry Lee Lucas was known as America’s most prolific serial killer, admitting to hundreds of murders, but, as DNA results contradict his confessions, will they expose the biggest criminal justice hoax in U.S. history?