دانلود زیرنویس فارسی سریال نمایش کله لیوانی (The Cuphead Show!). به دنبال ماجراهای منحصر به فرد کاپ هد دوست‌داشتنی و تکان‌دهنده و برادر محتاطش اما به‌راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حالی که این دو در جستجوی سرگرمی و ماجراجویی در دنیای سورئال خود در جزایر Inkwell جستجو می کنند، همیشه پشت یکدیگر هستند. مگر اینکه فقط یک کلوچه باقی بماند که در این صورت هر فنجان برای خودش است.

Following the unique misadventures of loveable, impulsive scamp Cuphead and his cautious but easily swayed brother Mugman. As the two scour their surreal homeworld of the Inkwell Isles in search of fun and adventure, they always have each other’s back. Unless there’s only one cookie left, in which case it’s every cup for himself.