دانلود زیرنویس فارسی سریال پرونده های درسدن (The Dresden Files). یک جادوگر ساکن شیکاگو به عنوان یک محقق خصوصی کار می کند.

A Chicago-based wizard works as a private investigator.