دانلود زیرنویس فارسی سریال ادی (The Eddy). یک مالک باشگاه فرانسوی با هرج و مرج روزمره اداره یک سالن موسیقی زنده در قلب پاریس سر و کار دارد.

A French club owner deals with the everyday chaos of running a live music venue in the heart of Paris.