دانلود زیرنویس فارسی سریال گل اهریمنی (Flower of Evil). “گل شیطان” یک ملودرام معلق در مورد مردی است که گذشته بی رحمانه خود را پنهان می کند و هویت خود را تغییر می دهد، در حالی که همسر کارآگاهش گذشته او را دنبال می کند.

“Flower of Evil” is a suspense melodrama about a man who hides his cruel past and changes his identity, while his detective wife tracks down his past.