دانلود زیرنویس فارسی سریال پرورشگاهی‌ ها (The Fosters). استف فاستر و لنا آدامز، خانواده ای متشکل از فرزندان خوانده، بیولوژیکی و خوانده دارند. ماریانا و عیسی دوقلوهای 15 ساله به فرزندخواندگی هستند و براندون پسر بیولوژیکی 16 ساله استف از ازدواج قبلی است. همه چیز در خانه خوب پیش می رود تا زمانی که کالی و جود از راه می رسند…

Stef Foster and Lena Adams,have a family of adopted, biological, and foster children. Mariana and Jesus are adopted 15-year-old twins and Brandon is Stef’s 16-year-old biological son from a previous marriage. Everything is going fine in the house until Callie and Jude arrive. 16-year-old Callie and her 12-year-old brother Jude have been in many different foster homes, but when they are placed with the Fosters, things begin to happen. In this series, the Fosters will deal with many different issue like break-ups, romances, and important life lessons.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید