دانلود زیرنویس فارسی سریال وقایع‌نگاری فرانکنشتاین (The Frankenstein Chronicles). لندن، 1827. جسدی در سواحل تیمز شسته شده است. بازرس جان مارلوت از پلیس رودخانه متوجه می شود که جسد از اجزای بدن چندین نفر که به هم دوخته شده اند، ترکیب شده است. وزیر کشور مارلوت را به حل این معما وادار می کند.

London, 1827. A body has washed up on the banks of the Thames. Inspector John Marlott of the River Police discovers that the body is composite of body parts from several people, sewn together. The Home Secretary tasks Marlott with solving the mystery.