دانلود زیرنویس فارسی سریال جای خوب (The Good Place). The Good Place شهری است که کسانی که در طول زندگی خود خوب بوده اند، پس از مرگ به آنجا می روند. مایکل (دانسون) معمار است که بر شهر نظارت دارد – و این اولین کسی است که او مسئول ایجاد آن است. النور (بل) به محل خوب می رسد و متوجه می شود که نام او درست است، اما همه چیز اشتباه است. او اصلاً قرار نیست آنجا باشد….

The Good Place is a town where those who have been good throughout their lives go once they have passed away. Michael (Danson) is the architect who oversees the town–and this is the first one he has been in charge of creating. Eleanor (Bell) arrives at the Good Place and realizes they have her name right, but everything else is wrong. She isn’t meant to be there at all. With the help of Chidi, her soul mate (Harper), Eleanor tries to right her wrongs, seeking to finally earn her spot in the Good Place.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید