دانلود زیرنویس فارسی سریال کبیر (The Great). یک زن سلطنتی که در قرن هجدهم در روستاهای روسیه زندگی می کرد، مجبور می شود بین خوشبختی شخصی خود و آینده روسیه، زمانی که با یک امپراتور ازدواج می کند، یکی را انتخاب کند.

A royal woman living in rural Russia during the 18th century is forced to choose between her own personal happiness and the future of Russia, when she marries an Emperor.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید