دانلود زیرنویس فارسی سریال سیاره سبز (The Green Planet). گیاهان زندگی پنهانی و نادیده دارند. اما آنها به اندازه حیوانات تهاجمی، رقابتی و دراماتیک هستند – در مبارزات مرگ و زندگی برای غذا و نور محبوس شده اند، در نبردهای شدید برای قلمرو شرکت می کنند، و ناامیدانه در تلاش برای تولید مثل و پراکنده کردن بچه های خود هستند. سیاره سبز با استفاده از تکنولوژی جدید فیلمسازی پیشگام و جدیدترین علم، این دنیای عجیب و شگفت انگیز گیاهان را آشکار می کند.

Plants live secret, unseen lives. But they are as aggressive, competitive and dramatic as animals – locked in life-and-death struggles for food and light, taking part in fierce battles for territory, and desperately trying to reproduce and scatter their young. Using pioneering new filmmaking technology and the very latest science, The Green Planet reveals this strange and wonderful world of plants like never before.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید