دانلود زیرنویس فارسی سریال پسران هاردی (The Hardy Boys). وقتی پسران هاردی، فرانک و جو و پدرشان فنتون به بریجپورت می‌رسند، تصمیم می‌گیرند تا حقیقتی را که در پشت تراژدی اخیر زندگی‌شان را تغییر داده است، کشف کنند و با انجام این کار، چیز بسیار شوم‌تری را کشف کنند.

When the Hardy boys, Frank and Joe and their father, Fenton arrive in Bridgeport they set out to uncover the truth behind the recent tragedy that has changed their lives, and in doing so, uncover something much more sinister.