دانلود زیرنویس فارسی سریال تحقیقات (The Investigation). توبیاس لیندهولم با همکاری نزدیک با اینگرید و یوآخیم وال، رئیس بخش قتل، ینس مولر و دادستان ارشد یاکوب بوخ جپسن، سریالی معتبر، اعصاب خردکن و عمیقاً تأثیرگذار درباره کارهای چالش برانگیز و حیاتی افسران پلیس، غواصان، سوئدی ساخته است. سگ های جسد، دانشمندان دریایی و داوطلبان برای حل قتل کیم وال، روزنامه نگار سوئدی. این در مورد وظیفه اساسی و پیچیده ای است که متعاقباً توسط دادستان برای محکوم کردن مجرم انجام می شود.

In close cooperation with Ingrid and Joachim Wall, Head of Homicide Jens Møller and Chief Prosecutor Jakob Buch-Jepsen, Tobias Lindholm has created an authentic, nerve-racking and deeply touching series about the challenging and crucial work done by police officers, divers, Swedish cadaver dogs, marine scientists and volunteers to solve the killing of Swedish journalist Kim Wall. It is about the substantial and complicated task subsequently faced by the prosecution to convict the perpetrator.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید