دانلود زیرنویس فارسی سریال خلبان نامرئی (The Invisible Pilot). داستان یک شوهر و پدر به ظاهر خوشحال را دنبال می کند که به طور غیرمنتظره ای از روی پل در سال 1977 پرید و سال ها بعد متوجه می شود که ممکن است هیپنوتیزم، هویت های مخفی و یک زندگی دوگانه خطرناک و قانون شکنی وجود داشته باشد.

Follows the story of a seemingly happy husband and father who unexpectedly jumped off a bridge in 1977, and years later it’s found that there might had been hypnosis, secret identities and a dangerous double life and law-breaking involved.