دانلود زیرنویس فارسی سریال آخرین اتوبوس (The Last Bus). گروهی از بچه‌های مدرسه‌ای که همخوانی ندارند با هم متحد می‌شوند تا با هوش ماشینی جدید وحشتناکی روبرو شوند.

A group of mismatched school kids band together to face a fearsome new machine intelligence.