دانلود زیرنویس فارسی سریال آخرین مرد روی زمین (The Last Man on Earth). این داستان در مورد زندگی و ماجراهای آخرین مرد روی زمین است. فیل میلر زمانی فقط یک مرد معمولی بود که خانواده اش را دوست داشت و از شغلش در بانک متنفر بود – حالا او آخرین امید بشریت است. آیا او هرگز شخص دیگری را در این سیاره زنده خواهد یافت؟ آیا امید به اینکه او یک زن است، بیش از حد درخواست می کند؟

This is the story about the life and adventures of the last man on Earth. Phil Miller was once just an average guy who loved his family and hated his job at the bank – now he’s humanity’s last hope. Will he ever find another person alive on the planet? Would hoping that she is a female be asking too much?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید