دانلود زیرنویس فارسی سریال لیگ (The League). یک گروه کمدی که گروهی از دوستان قدیمی را در یک لیگ فوتبال فانتزی دنبال می کند که عمیقاً به یکدیگر اهمیت می دهند – آنقدر عمیق که از هر فرصتی برای بدتر کردن زندگی یکدیگر استفاده می کنند.

n ensemble comedy that follows a group of old friends in a fantasy football league who care deeply about one another — so deeply that they use every opportunity to make each other’s lives miserable.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید