دانلود زیرنویس فارسی سریال آزادی‌خواه (The Liberator). در 10 ژوئیه 1943، واحدی از اوکلاهاما متشکل از بومیان آمریکایی، آمریکایی‌های مکزیکی و گاوچران Dust Bowl، که اکثر آنها نمی‌توانستند با هم در یک بار در خانه مشروب بنوشند، در سیسیل فرود آمدند و یک سفر وحشیانه 500 روزه را در نازی‌ها تحمل کردند..

On July 10, 1943, a unit from Oklahoma composed of Native Americans, Mexican Americans and Dust Bowl cowboys, most of whom couldn’t drink together in the same bars back home, landed in Sicily and endured a brutal 500 day trek through Nazi-occupied Europe. This is the story of those men, a group of soldiers known as the Thunderbirds.