دانلود زیرنویس فارسی سریال بلندترین صدا (The Loudest Voice). این مجموعه هفت قسمتی محدود از پرفروش ترین کتاب درباره راجر آیلس ، بنیانگذار فاکس نیوز است. برای درک رویدادهایی که منجر به ظهور حزب جمهوری خواه مدرن شد، باید آیلس را درک کرد. تمرکز اصلی بر دهه گذشته که در آن آیلس احتمالاً رهبر واقعی حزب شد، این مجموعه همچنین به تعریف وقایع زندگی ایلز می پردازد، از جمله تجربیات او با رهبران جهانی که باعث تولد حرفه سیاسی او شد …

This seven-part limited series from the bestselling book is about Roger Ailes, the founder of Fox News. To understand the events that led to the rise of the modern Republican party, one must understand Ailes. Focusing primarily on the past decade in which Ailes arguably became the party’s de facto leader, the series also touches on defining events in Ailes’ life, including his experiences with world leaders that gave birth to his political caree.