دانلود زیرنویس فارسی سریال مردی که به زمین افتاد (The Man Who Fell to Earth). یک موجود بیگانه (چیوتل اجیوفور) با ماموریتی در اعماق میدان های نفتی نیومکزیکو سقوط می کند: او باید دانشمند باهوش جاستین فالز (نائومی هریس) را بیابد، تنها زن روی زمین که می تواند به نجات گونه خود کمک کند. حتی وقتی او تلاش می کند تا با دنیای ما سازگار شود و “انسان تر” شود، ایمان او به انسانیت نمی تواند کمتر باشد…

An alien (Chiwetel Ejiofor) crashes deep into the oilfields of New Mexico with a mission: he must find the brilliant scientist Justin Falls (Naomie Harris), the one woman on earth who can help save his species. Even as he struggles to adapt to our world and to become more “human,” her faith in humanity couldn’t be lower. An unlikely duo, together they discover that in order to save his world, they must first save ours. An inspired continuation of the novel by Walter Tevis and the iconic 1976 film starring David Bowie.