دانلود زیرنویس فارسی سریال انجیل نیمه شب (The Midnight Gospel). کلنسی، یک فضاپیما با شبیه‌ساز چندجهانی ناکارآمد، آسایش خانه‌اش را ترک می‌کند تا با موجوداتی که در جهان‌های در حال مرگ زندگی می‌کنند مصاحبه کند.

Clancy, a spacecaster with a malfunctioning multiverse simulator, leaves the comfort of his home to interview beings living in dying worlds.