دانلود زیرنویس فارسی سریال مینیاتوریست (The Miniaturist). زن جوانی به آمستردام قرن هفدهم نقل مکان می کند و یک مینیاتوریست محلی مرموز را استخدام می کند تا خانه عروسکی را که از شوهر بازرگانش به عنوان هدیه دریافت کرده بود، تجهیز کند، اما مینیاتورهای واقعی به نحوی شروع به پیشگویی وحشتناک از سرنوشت او می کنند.

A young woman moves to 17th century Amsterdam and hires a mysterious local miniaturist to furnish the dollhouse she received from her merchant husband as a present, but the lifelike miniatures somehow start eerily foreshadowing her fate.