دانلود زیرنویس فارسی سریال اداره (The Office).یک شرکت کاغذ متوسط ​​در دست اسکرانتون، مدیر شعبه PA، مایکل اسکات. این فیلم ساختگی زندگی روزمره مدیر و کارمندانی را که او “مدیریت می کند” را دنبال می کند. خدمه کارمندان را در 24 ساعت هفته دنبال می‌کنند و از برخوردهای طنزآمیز و عجیب آن‌ها عکس می‌گیرند، زیرا هر کاری را که لازم است برای رشد شرکت انجام می‌دهند.

A mediocre paper company in the hands of Scranton, PA branch manager Michael Scott. This mockumentary follows the everyday lives of the manager and the employees he “manages.” The crew follows the employees around 24/7 and captures their quite humorous and bizarre encounters as they will do what it takes to keep the company thriving.