دانلود زیرنویس فارسی سریال خانه جغد (The Owl House). یک انسان نوجوان به نام لوز که به طور تصادفی قبل از سفر به کمپ تابستانی به دنیای جزایر جوش فرستاده می شود، آرزوی جادوگری شدن را دارد و ادا سرکش و کینگ دیو به اندازه پینت در کمک او هستند.

Accidentally sent to the world of the Boiling Isles before a trip to summer camp, a teenage human named Luz longs to become a witch, with the rebellious Eda and pint-sized demon King at her aid.