دانلود زیرنویس فارسی سریال راهنمای بازی (The Playbook). Playbook مربیان افسانه‌ای را با قوانینی که برای رسیدن به موفقیت در ورزش و زندگی بر اساس آنها زندگی می‌کنند به اشتراک می‌گذارد.

The Playbook profiles legendary coaches as they share the rules they live by to achieve success in sports and in life.