دانلود زیرنویس فارسی سریال پنج قلوهای باکلاس (The Quintessential Quintuplets). یک دانش آموز فقیر و مستقیم یک دانش آموز استخدام می شود تا به پنج قلوهای ثروتمند آموزش دهد. داستان به صورت فلاش بک از آینده ای روایت می شود که نشان می دهد او در نهایت با یکی از آنها ازدواج می کند.

A poor, straight A student is hired to tutor some rich quintuplets. The story is told as a flashback from a future that shows that he ends up getting married to one of them.