دانلود زیرنویس فارسی سریال پاسخگو (The Responder). یک پاسخ دهنده بحران زده و از نظر اخلاقی به خطر افتاده، با یک سری شیفت های شبانه در لیورپول مقابله می کند، در حالی که سعی می کند شخصا و حرفه ای سرش را بالای سرش نگه دارد.

A crisis-stricken, morally compromised first-responder tackles a series of night shifts on the beat in Liverpool, while trying to keep his head above water personally and professionally.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید