دانلود زیرنویس فارسی سریال ظهور قهرمان سپر (The Rising of the Shield Hero). داستان های قدیم از چهار قهرمان ماورایی – که شمشیر، نیزه، کمان و سپر را در دست داشتند – می گوید که از سرزمین در برابر موجی پس از موج مصیبت دفاع می کردند. با سرنوشت جهان در تعادل، پادشاهی ملرومارک این شخصیت های افسانه ای را احضار می کند…