دانلود زیرنویس فارسی سریال رویالز (The Royals). درام درباره یک خانواده سلطنتی بریتانیایی خیالی که در لندن امروزی اتفاق می‌افتد، که در دنیایی از مجلل و سنت سلطنتی زندگی می‌کنند که هر خواسته‌ای را برآورده می‌کند، اما با هزینه‌ای از وظیفه، سرنوشت، و نظارت شدید عمومی همراه است.

Drama about a fictional British Royal family set in modern-day London, who inhabit a world of opulence and regal tradition that caters to any and every desire, but one that also comes with a price tag of duty, destiny, and intense public scrutiny.