دانلود زیرنویس فارسی سریال حقیقت لرزان (The Shivering Truth). The Shivering Truth یک بمب خوشه‌ای پیشرانه مینیاتوری از مهتاب‌های غم‌انگیز و دردناک است که همگی از رنگ نارنجی منطق رویا می‌چکند. مجموعه‌ای از تمثیل‌های احساسی با پیوندهای سست درباره داستان‌های درون داستان‌هایی که از عمیق‌ترین غارهای ذهن ناخودآگاه شما بیرون می‌آمدند و به شکلی عاشقانه در حالت استاپ موشن نفس‌گیر متحرک شدند. به عبارت دیگر حقیقت است..

The Shivering Truth is a miniature propulsive omnibus clusterbomb of painfully-riotous daymares all dripping with the orange goo of dream logic. A series of loosely-linked emotional parables about stories within tales that crawled out of the deepest caverns of your unconscious mind and became lovingly animated in breath-slapping stop motion. In other words, it is the truth.