دانلود زیرنویس فارسی سریال همسایه روانپزشک (The Shrink Next Door). داستان مارتی و درمانی که زندگی او را تغییر داد – سپس آن را به دست گرفت. وقتی مارتی با دکتر آیک ملاقات می کند، فقط می خواهد در مرزها بهتر شود. در طول 30 سال، او همه چیز را در مورد آنها یاد خواهد گرفت – و چه اتفاقی می افتد زمانی که آنها از بین بروند.

The story of Marty and the therapist who turned his life around – then took it over. When he meets Dr. Ike, Marty just wants to get better at boundaries. Over 30 years, he’ll learn all about them – and what happens when they get crossed.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید