دانلود زیرنویس فارسی سریال لبخند پر کشیده از نگاهت (The Smile Has Left Your Eyes). یک کارآگاه پرونده قتلی را که به عنوان خودکشی پنهان شده بود، آغاز می کند و برای حل آن وسواس پیدا می کند. اما خواهر کوچکترش عاشق مردی می شود که به نوعی با قتل مرتبط است. کارآگاه سعی می کند آن دو را از یکدیگر دور کند، زیرا می داند مرد آدم خوبی نیست اما زن جوان با او همدردی می کند.

A detective takes on a murder case that was disguised as suicide and becomes obsessed with solving it. But his younger sister falls in love with a man that is somehow connected to the murder. The detective tries to push the two away from each other, because he knows the man isn’t a good person but the young woman has sympathy for him.