دانلود زیرنویس فارسی سریال مقاومت (The Stand). وقتی یک آزمایشگاه دولتی به طور تصادفی یک ویروس کشنده را از بین می برد، بیشتر جمعیت جهان از بین می روند. بازماندگان شروع به دیدن رویاهایی در مورد دو چهره می کنند: یک پیرزن عرفانی یا یک مرد ترسناک و ترسناک. همانطور که داستان افراد مختلف را دنبال می کند، متوجه می شویم که این دو شخصیت نمونه نیروهای اساسی خیر و شر هستند و صحنه برای رویارویی نهایی بین نمایندگان هر یک آماده می شود.

When a government-run lab accidentally lets loose a deadly virus, most of the population of the world is wiped out. Survivors begin having dreams about two figures: a mystical old woman, or a foreboding, scary man. As the story tracks various people, we begin to realize that the two figures exemplify basic forces of good and evil, and the stage is set for a final confrontation between the representatives of each.