دانلود زیرنویس فارسی سریال د ثیک او ایت (The Thick of It). وزیر امور اجتماعی که در راهروهای قدرت و چرخش قرار دارد، مدام توسط مجری سیاست شماره 10 مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و به تیم نه چندان قابل اعتماد خود از کارمندان دولت وابسته است.

Set in the corridors of power and spin, the Minister for Social Affairs is continually harassed by Number 10’s policy enforcer and dependent on his not-so-reliable team of civil servants.