دانلود زیرنویس فارسی سریال یگان (The Unit). نمایش یک ساعته که به زندگی اپراتورهای فوق سری آمریکایی می پردازد.

Hour long show which looks at the life of American super-secret operators.