دانلود زیرنویس فارسی سریال قربانی (The Victim). در یک روز هالووین، پدر و شوهر کریگ مایرز (جیمز هارکنس) به طور وحشیانه ای مورد حمله قرار می گیرند که به نظر می رسد هویت اشتباهی داشته باشد. یک پست آنلاین او را متهم کرده است که قاتل بدنام کودکی است که قبلاً با نام ادی جی ترنر شناخته می شد…

One Halloween, father and husband Craig Myers (James Harkness) is brutally attacked in what looks to be a case of mistaken identity. An online post has accused him of being the notorious child killer previously known as Eddie J Turner. The prime suspect is Anna Dean, whose son was murdered 15 years prior. The emotionally charged court case that follows calls into question the traditional labels of victim and accused.